SWOT-analys för företaget

En SWOT-Analys är ett strukturerat sätt att bedöma ett företags styrkor, svagheter, möjligheter och hot (på engelska Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats, därav förkortningen) för att på så sätt kunna anpassa sig till sin omgivning. Det är ett viktigt verktyg i ett företags strategiutformning och affärsutveckling och kan användas både för en helhetsanalys av företaget samt för analys av en specifik produkt/produktgrupp.

För att få SWOT-analysen så tydlig som möjligt gör man den ofta i en matrisstruktur enligt modellen nedan.

 SWOT-analys

Skapandet av en SWOT-analys är en process;

Man börjar med en ruta och fyller på med olika faktorer som passar in på respektive ruta. Sedan fortsätter man tills man har fyllt i alla rutor. När man fyller i de olika rutorna brukar man komma på ytterligare faktorer som ska in i de andra rutorna, och slutligen har man fått en lista på många olika faktorer som passar in i de fyra rutorna.

Styrkor och Svagheter är interna och företagsspecifika parametrar, alltså sådana som företaget själv kan påverka.

En styrka kan t ex vara: läget på företaget, innehavda patent, starkt varumärke, specialistkunskap, erkänt hög kvalitet på produkten/tjänsten

Svagheter kan inkludera: dålig distributionskanal, alltför beroende av en stor kund, dåligt anseende på marknaden, brist på erfarenhet.

Möjligheter och Hot är externa parametrar, alltså sådant som företaget inte kan påverka, som uppstår ur makroekonomiska förändringar, t ex demografiska, ekonomiska, kulturella eller juridiska förändringar eller politiska beslut.

Exempel på möjligheter: en ny marknad öppnas genom exempelvis avregleringar på marknaden, nya IT-system som kan resultera i sänkta kostnader och ökad effektivitet.

Ett hot kan inkludera: en ny konkurrent etablerar sig, konjunkturnedgång, nya regler och lagar, handelsembargon.

Resultatet av en SWOT-analys ska leda till en handlingsplan som företaget kan använda sig av i sin affärsutveckling. När man har fyllt i de fyra rutorna med olika faktorer analyserar man därför vilka handlingsalternativ man har för att förstärka sina styrkor, minska sina svagheter, ta vara på sina möjligheter och anpassa sig till de hot som finns för företaget. Utifrån dessa handlingsalternativ kan man då skapa en bra handlingsplan som man använder sig av för att utveckla, förbättra, och stärka sitt företag.

Tveka inte att kontakta någon av våra affärsutvecklingskonsulter för att boka in ett möte.